Kết quả xsmb 30 ngày - Sổ KQXS hôm nay miền Bắc 30 ngày gần nhất

1. Xổ số Miền Bắc ngày 20/06 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB8143902, 4
G1

72590

17, 9, 9
G2

71945 14138

2
G3

06355 06319 77494
79976 21958 83540

32, 3, 8, 9
40, 0, 4, 5, 9
G4

9583 1049 8833 9394

51, 5, 8
G5

2519 9266 6072
0151 4902 8572

66, 8
72, 2, 6
G6

683 444 632

83, 3
G7

17 04 40 68

90, 4, 4
Mã ĐB: 2 4 6 11 13 14 16 17 (NV)
XSMB 30 ngày

2. XSMB ngày 19/06 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB3756702, 7
G1

66937

11, 4
G2

25002 58693

23, 4, 9
G3

03671 38466 76277
95589 54561 50911

32, 7
41, 2, 9
G4

5029 1256 4549 4432

55, 6, 7
G5

4493 9241 1095
9179 4924 2507

61, 6, 7
71, 7, 8, 9
G6

657 014 523

89, 9
G7

55 42 78 89

93, 3, 5
Mã ĐB: 3 4 5 11 12 13 14 17 (NU)
XSMB 90 ngày

3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 18/06 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB7499002, 6
G1

57985

10
G2

77484 33052

26
G3

81364 58674 12602
83695 31774 54774

32
40, 6, 9
G4

0166 1499 3561 9098

52, 3, 6
G5

8561 3686 5040
9249 8868 3006

61, 1, 4, 6, 8
70, 4, 4, 4
G6

726 553 932

84, 5, 6
G7

70 10 56 46

90, 5, 8, 9
Mã ĐB: 5 6 7 8 13 15 17 18 (NT)
XSMB 100 ngày

4. SXMB KQXSMB ngày 17/06 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB0000202, 3, 7, 9
G1

89539

17, 7
G2

65196 14242

22
G3

36791 17465 17396
80834 74698 49217

30, 2, 4, 8, 9
42, 6, 9
G4

1790 4909 3532 7588

52, 3, 9
G5

8464 6230 8652
5138 0853 7207

64, 5
72
G6

959 746 249

88
G7

22 72 17 03

90, 1, 6, 6, 8
Mã ĐB: 1 2 8 9 12 13 14 17 (NS)
XSMB 200 ngày

5. XSMB ngày 16/06 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB175970
G1

14213

10, 3, 6, 6
G2

82057 25910

20, 4, 9
G3

34016 95620 66695
91089 19149 96769

32, 7, 9
41, 9
G4

6324 9371 9341 9350

50, 4, 6, 7
G5

2516 2437 5066
6839 9669 4629

66, 6, 9, 9
70, 1
G6

254 366 156

81, 9
G7

70 32 96 81

95, 6, 7
Mã ĐB: 1 4 8 13 14 17 18 19 (NR)
XSMB 10 ngày

6. XSMB ngày 15/06 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB4036906
G1

61635

12, 3, 6, 8
G2

85885 89164

21, 6
G3

82363 05118 15616
00383 01112 13463

35
45
G4

4569 1845 1353 4889

52, 3, 9
G5

2173 0478 0898
7159 1769 3106

63,3,4,7,9,9,9
73, 7, 8
G6

121 026 567

83, 5, 9
G7

13 77 96 52

96, 8
Mã ĐB: 2 4 8 9 10 13 16 17 (NQ)
LôTô XSMB

7. XSMB ngày 14/06 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB8028701, 4, 6, 8, 9
G1

34741

12, 6
G2

16604 76482

22, 8
G3

80163 33022 10306
28950 52944 14753

33
41,1,3,4,5,5
G4

8777 0545 3401 4633

50, 3, 9
G5

2108 0141 8279
6228 8145 6843

60, 3
77, 9
G6

716 160 396

82, 7
G7

59 09 12 90

90, 6
Mã ĐB: 6 7 8 11 12 14 16 19 (NP)
In vé dò XSMB

8. XSMB ngày 13/06 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB2982602, 2
G1

13498

16, 8
G2

63321 15802

21, 1, 6
G3

27738 56163 93997
37190 12592 30960

33, 5, 8
43, 8
G4

7699 2850 6191 4221

50
G5

0718 9433 5262
1981 5778 0943

60, 2, 3
75, 8, 9
G6

179 216 075

81
G7

98 35 48 02

90,1,2,7,8,8,9
Mã ĐB: 1 4 7 8 12 18 19 20 (NM)

9. XSMB ngày 12/06 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB8625503
G1

11249

15
G2

87129 59903

25, 9
G3

95365 98371 70344
83998 20757 20659

32, 7
44, 6, 9
G4

2837 7870 1969 4974

54,4,5,6,7,9
G5

1254 9846 0925
0356 8262 2283

61, 2, 4, 5, 9
70, 1, 4, 5
G6

675 532 661

83, 4
G7

54 64 15 84

98
Mã ĐB: 2 3 4 8 12 15 17 20 (NL)

10. XSMB ngày 11/06 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB1740900, 5, 7, 9
G1

34794

14, 5
G2

02491 77554

21, 2, 3
G3

05150 77600 92021
42931 73344 40793

31, 7
42, 4
G4

6405 9973 3742 9996

50, 2, 3, 4, 5
G5

2522 7755 3264
2637 9215 7973

60, 4
70, 3, 3
G6

460 970 823

8
G7

07 53 52 14

91, 3, 4, 6
Mã ĐB: 1 3 5 7 11 12 17 19 (NK)

11. XSMB ngày 10/06 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB4446504, 6, 9
G1

74590

1
G2

42780 45659

23, 4, 9
G3

29196 34304 14475
53724 61637 14983

33, 7
46, 7
G4

2658 7187 9374 8323

50, 8, 9
G5

6582 0009 4547
5429 5950 0984

61, 5, 9
74, 5, 6
G6

646 461 869

80, 2, 3, 4, 7
G7

33 06 76 92

90, 2, 6
Mã ĐB: 3 4 7 10 14 17 19 20 (NH)

12. XSMB ngày 09/06 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB2922601, 6
G1

12081

18, 9
G2

04978 89159

20, 2, 2, 6
G3

75765 08766 58006
28080 09244 62832

32
44, 4
G4

7153 6944 3278 3322

53, 3, 9
G5

0120 9418 9965
9898 9701 1674

65, 5, 6, 6
74, 8, 8
G6

166 197 692

80, 1, 4
G7

22 53 84 19

92, 7, 8
Mã ĐB: 4 7 9 10 15 16 18 20 (NG)

13. XSMB ngày 08/06 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB6333304, 5, 9
G1

06115

10, 4, 5, 5, 9
G2

03604 47710

24, 9
G3

20814 12887 90480
76129 05409 67246

30, 3, 6
40, 6, 9
G4

8973 2636 4015 3549

58
G5

2605 8619 1376
6464 7730 5679

64, 6
73, 6, 9
G6

140 887 883

80, 3, 7, 7, 9
G7

24 89 58 66

9
Mã ĐB: 3 4 8 9 13 14 16 20 (NF)

14. XSMB ngày 07/06 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB0465101, 3
G1

66342

11, 2, 9
G2

03912 51761

25, 6
G3

53484 76450 06690
80944 64525 99819

32, 3
40, 2, 3, 4, 7
G4

3903 9166 9459 7593

50, 1, 7, 9
G5

3043 0440 4161
7333 9126 8586

61, 1, 6
7
G6

047 611 685

84, 5, 6
G7

32 96 57 01

90, 3, 6
Mã ĐB: 3 4 5 8 11 12 18 19 (NE)

15. XSMB ngày 06/06 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB6668804, 6, 7, 7
G1

12104

10,0,4,6,6,7
G2

71206 88217

20, 3, 5, 8
G3

42266 44663 12063
02816 05016 55725

39
41, 1, 7
G4

4250 4823 6110 8859

50, 6, 9
G5

4556 5041 7581
7507 4539 8341

63, 3, 6
7
G6

320 047 190

81, 8
G7

28 07 14 10

90
Mã ĐB: 2 5 7 8 9 11 15 18 (ND)

16. XSMB ngày 05/06 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB9785606, 8
G1

25539

16
G2

65648 89467

20, 1, 1, 9
G3

65378 77106 08335
31708 65245 27153

30, 1, 2, 5, 9
44, 5, 8
G4

4181 6295 4516 3382

53, 6
G5

5830 0821 8066
4292 3189 3421

66, 6, 7, 8
78
G6

031 966 620

81, 2, 9
G7

68 29 44 32

92, 5
Mã ĐB: 5 8 10 13 14 15 17 19 (NC)

17. XSMB ngày 04/06 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB8612701, 4, 9
G1

95915

10, 5, 5, 8, 8
G2

86841 37274

21, 7, 9
G3

10829 19458 85562
07521 85701 70057

3
41, 2, 6
G4

1080 3809 6267 5179

55, 7, 7, 8
G5

5260 6110 9746
1518 6504 4996

60, 2, 7
74, 8, 9
G6

942 278 257

80, 2
G7

15 82 18 55

96
Mã ĐB: 4 6 9 11 12 13 18 20 (NB)

18. XSMB ngày 03/06 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB3502403, 9
G1

46369

10, 2, 3, 4, 5
G2

76603 27648

20, 4, 5, 5
G3

55510 32786 54609
39479 29714 06833

33
41, 5, 8, 8
G4

7020 8676 3089 5912

5
G5

9288 0277 3980
8641 4689 7198

69
76, 7, 8, 9
G6

225 813 825

80, 6, 8, 9, 9
G7

78 48 45 15

98
Mã ĐB: 1 2 7 11 13 16 19 20 (NA)

19. XSMB ngày 02/06 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB2707000, 3, 7, 8
G1

02994

11, 2, 3, 7, 8
G2

36292 52317

27
G3

07937 14608 10458
06213 58868 17285

36, 7, 8
48
G4

6972 5496 2027 0066

58
G5

9438 1307 9291
6736 0777 0712

66, 8
70, 2, 7
G6

000 718 703

85
G7

99 90 48 11

90,1,2,4,6,9
Mã ĐB: 1 2 3 4 9 10 12 20 (MZ)

20. XSMB ngày 01/06 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB1261200, 1, 1
G1

12229

12, 3, 9, 9
G2

52445 78001

29
G3

35540 84186 27880
36730 86783 11313

30, 9
40, 1, 5, 9
G4

4189 8855 7970 2800

55, 9, 9
G5

8482 7801 1359
6659 5441 4180

68
70, 0, 7
G6

019 239 877

80,0,2,3,6,9
G7

70 49 68 19

9
Mã ĐB: 2 3 6 8 12 16 17 20 (MY)

21. XSMB ngày 31/05 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB0610202, 4, 9
G1

01933

10, 5, 7
G2

05985 82337

24, 7, 8
G3

66092 09778 31470
86344 51339 93810

33, 5, 7, 9
44, 9
G4

6817 0115 8527 9928

5
G5

8786 2182 3849
8794 2860 3424

60
70, 0, 2, 8
G6

109 070 092

82, 5, 6
G7

35 72 90 04

90, 2, 2, 4
Mã ĐB: 8 11 13 14 15 16 18 19 (MX)

22. XSMB ngày 30/05 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB9893208
G1

74989

12, 2, 6
G2

63943 68861

25, 6, 8, 9
G3

14371 59962 35608
24625 99816 03229

30, 1, 2, 2, 8
43, 4, 8
G4

5752 1244 3526 3796

52, 2
G5

9831 9248 3552
9192 2768 1230

61, 2, 8, 8
71
G6

512 138 128

84, 9
G7

12 84 68 32

92, 6
Mã ĐB: 3 7 10 11 12 13 17 19 (MV)

23. XSMB ngày 29/05 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB6003100, 3, 7, 9
G1

50514

10, 4, 4
G2

09514 54630

20, 2, 7
G3

36198 03676 41622
63989 83565 13439

30, 1, 9
42, 3, 9
G4

8127 7042 3981 9883

50, 2, 4
G5

4909 7503 1143
5354 5950 6000

65, 6
76
G6

666 096 210

81, 3, 9
G7

07 20 52 49

96, 8
Mã ĐB: 1 3 4 5 7 10 14 19 (MU)

24. XSMB ngày 28/05 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB4749003
G1

72043

11, 2, 4
G2

09830 29003

25, 9
G3

30879 15157 62025
16755 23357 05880

30, 2, 2, 5, 7
41, 3
G4

8291 6953 9981 1132

53, 5, 7, 7
G5

0811 0341 2380
4935 4914 8694

63
75, 9
G6

232 937 880

80, 0, 0, 1
G7

63 29 75 12

90, 1, 4
Mã ĐB: 2 9 10 12 14 15 16 18 (MT)

25. XSMB ngày 27/05 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB7257800, 7, 8
G1

03162

12, 9
G2

29946 49185

20, 1, 1, 2
G3

10694 39375 83675
96521 94508 49856

32
40, 1, 6, 9
G4

5521 7559 0698 8712

52, 6, 9
G5

1793 4900 1219
2541 0475 3049

62, 3
75, 5, 5, 8
G6

322 063 620

85
G7

40 07 32 52

93, 4, 8
Mã ĐB: 1 5 8 12 14 15 16 19 (MS)

26. XSMB ngày 26/05 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB5339808, 8
G1

12478

12, 5, 5
G2

14385 06275

2
G3

50369 07115 73615
52752 37780 90972

33, 4
40
G4

1340 3208 3152 1799

52, 2, 9
G5

5570 7834 5867
5173 2969 1012

61, 7, 9, 9
70,2,3,5,8,8
G6

288 878 459

80, 5, 8
G7

61 92 08 33

92, 8, 9
Mã ĐB: 1 3 5 8 12 13 19 20 (MR)

27. XSMB ngày 25/05 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB097430
G1

80957

10, 2, 2, 5, 9
G2

58795 38612

23, 3, 9
G3

30165 99475 59693
26647 80994 67715

32
42, 3, 3, 7, 8
G4

7348 3723 9468 7032

50, 5, 7
G5

1192 3750 3229
4263 1412 7585

63, 5, 8
75
G6

192 342 319

85
G7

43 55 10 23

92, 2, 3, 4, 5
Mã ĐB: 3 4 6 7 16 17 18 20 (MQ)

28. XSMB ngày 24/05 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB7009802, 3, 4, 9
G1

97488

10,0,1,2,4,9
G2

81877 42410

21, 2
G3

78164 41219 93046
13510 18781 03112

30
46
G4

1380 5811 1579 9803

5
G5

4821 3430 6260
1609 5871 9504

60, 0, 4, 5
70, 1, 7, 9
G6

065 714 870

80, 1, 2, 8
G7

82 60 02 22

98
Mã ĐB: 1 2 4 5 7 8 10 14 (MP)

29. XSMB ngày 23/05 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB1318201, 4, 5, 7
G1

64473

10
G2

58976 80232

2
G3

65555 53210 45207
14837 11304 47605

32, 7
41, 6, 7
G4

1946 6656 2147 6690

51, 5, 6
G5

2484 5860 7889
6268 2267 8394

60, 0, 2, 7, 8
72, 3, 6
G6

272 701 862

82, 4, 7, 9
G7

51 87 41 60

90, 4
Mã ĐB: 3 5 6 8 11 13 14 20 (MN)

30. XSMB ngày 22/05 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB3939706, 8, 8
G1

45487

12, 7
G2

31476 00040

22, 6, 6
G3

47830 45608 32162
70312 68143 75822

30, 6
40, 3, 4, 5
G4

0668 1475 4436 5595

55
G5

1774 6655 7678
7745 1426 4108

61, 2, 2, 4, 8
74, 5, 6, 8
G6

126 617 344

87
G7

06 61 62 64

95, 7
Mã ĐB: 4 5 6 8 12 14 16 18 (ML)

kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần nhất KQXSMB 30 ngày xs mb 30, XSMB30, ket qua mb 30 là gì?

- Bảng tổng hợp thống kê so xo XSMB 30 ngày có chi tiết 100% kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.

- KQXSMB 30 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề bạch thủ miền bắc

Tại kqxs.today có tất cả kqxs 30 ngày trong tháng gần đây nhất so với ngày hiện tại, khi bạn Soi cầu lô đề và xem kết quả trúng số miền Bắc ngày sẽ dễ dàng tính cầu kèo hơn và xác xuất trúng sẽ cao hơn rất nhiều vs phần mềm chuyên nghiệp của kqxs.today

Khi bạn tra cứu XSMB30ngay hãy nhớ soi kỹ để đảm bảo ra các cặp số lô tô hợp lý nhất, kết quả trúng số miền Bắc trong tháng có thể tuân theo các quy luật nhất định

Đồng thời bạn có thể tham gia quay thử kết quả trúng số miền Bắc kết hợp vs nghiên cứu xsmb 30 ngày (1 tháng) để tìm vận may cho bản thân mình.

Chú anh em soi kỹ trúng số xsmb trong 30 ngày chơi đâu trúng đó.

Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. kqxs.today khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "XỔ SỐ KIẾN THIẾT - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".

 

Xem trực tiếp kết quả XSMB tất cả các ngày từ Thứ 2 – Chủ Nhật đầy đủ và chính xác nhất và cùng xem lịch mở thưởng tại kqxs.today:

LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC
Ngày Mở Thưởng Mã Tỉnh Tên Tỉnh
Thứ 2 XSHN Xổ Số Hà Nội
Thứ 3 XSQN Xổ Số Quảng Ninh
Thứ 4 XSBN Xổ Số Bắc Ninh
Thứ 5 XSHN Xổ Số Hà Nội
Thứ 6 XSHP Xổ Số Hải Phòng
Thứ 7 XSND Xổ Số Nam Định
Chủ Nhật XSTB Xổ Số Thái Bình

Bạn có thể tham khảo thêm kết quả XSMN mở thưởng vào lúc 16h30' hàng tuần nhanh và chính xác nhất để có cơ hội trở thành người may mắn trúng giải thưởng lớn lên đến 2 tỷ đồng nhé.

Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website kqxs.today được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty Xổ Số Kiến Thiết.