XSMN Thứ 7 - KQXS hôm nay kiến thiết miền Nam 16h10 ngày thứ BẢY

GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.856282954
G.7346805513671
G.60453 2799 35089235 4527 45037660 3103 93647508 4963 4271
G.51332327361195556
G.423678 45681 06355 80042 69522 74957 3339288242 05982 82978 45636 75486 00764 8327432042 87682 55045 11938 95408 37455 3403677638 22974 33516 60665 57250 60934 72217
G.353620 3397292004 1396132071 7521363472 85457
G.244220035024171502190
G.118331258933968776629
ĐB056236459577840032692964
Advertisements

Loto TPHCM Thứ 7, 25/05/2024

ĐầuLoto
008
1-
222,20,20
332,31,36
446,42
556,53,55,57
6-
778,72
881
999,92

Loto Long An Thứ 7, 25/05/2024

ĐầuLoto
005,03,04,02
1-
228,27
335,36
442
5-
664,61
773,78,74,77
882,86
993

Loto Bình Phước Thứ 7, 25/05/2024

ĐầuLoto
003,08
113,19,13,15
229
338,36,32
442,45
555
660,64
771
882,87
9-

Loto Hậu Giang Thứ 7, 25/05/2024

ĐầuLoto
008
116,17
229
338,34
4-
554,56,50,57
663,65,64
771,71,74,72
8-
990
Tin tài trợ
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.818134139
G.7644294288518
G.66977 4069 25836480 7889 21369328 7836 87806869 0462 4179
G.57046852859716816
G.475112 69899 73261 41899 34195 83141 1641667093 85438 90391 71831 57055 47553 9744298110 53079 72202 33757 62234 58993 6078680182 08471 99668 64861 33143 84079 37064
G.350419 2594844554 8281080979 2131460300 86797
G.250566268099050790943
G.181584819647030946806
ĐB067456779547806781713531

Loto TPHCM Thứ 7, 18/05/2024

ĐầuLoto
0-
118,12,16,19
2-
3-
444,46,41,48
556
669,61,66
777
883,84
999,99,95

Loto Long An Thứ 7, 18/05/2024

ĐầuLoto
009
113,10
228
336,38,31
442,47
555,53,54
664
7-
880,89
994,93,91

Loto Bình Phước Thứ 7, 18/05/2024

ĐầuLoto
002,07,09
110,14
228
336,34
441
557
6-
771,79,79
888,80,86,81
993

Loto Hậu Giang Thứ 7, 18/05/2024

ĐầuLoto
000,06
118,16
2-
339,31
443,43
5-
669,62,68,61,64
779,71,79
882
997
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.863966525
G.7133882330330
G.66778 9029 03413878 7988 62372642 0213 53722567 4125 9496
G.59655951510058184
G.493664 49006 76322 94256 40581 26258 1823957791 63434 48682 28302 45733 41730 5637004348 79993 35744 63885 03270 87625 2572876238 00214 68249 06951 02661 02277 16242
G.338619 2562878859 3550791177 4249988761 77071
G.226648582894548129621
G.153134826942399231196
ĐB416236082275490251218726

Loto TPHCM Thứ 7, 11/05/2024

ĐầuLoto
006
119
229,22,28
333,39,34,36
441,48
555,56,58
663,64
778
881
9-

Loto Long An Thứ 7, 11/05/2024

ĐầuLoto
002,07
115
2-
337,34,33,30
4-
559
6-
778,70,75
882,88,82,89
996,91,94

Loto Bình Phước Thứ 7, 11/05/2024

ĐầuLoto
005
113
225,28
330
442,48,44
551
665
772,70,77
885,81
993,99,92

Loto Hậu Giang Thứ 7, 11/05/2024

ĐầuLoto
0-
114
225,25,21,26
330,38
449,42
551
667,61,61
777,71
884
996,96
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.860845573
G.7696590714261
G.65406 8132 81300408 8349 91661879 4743 51343034 3324 7499
G.53319117711091895
G.403149 73454 50400 49097 79262 34507 6684429138 37495 33596 54265 83003 31405 5463955764 33161 75406 94074 89014 72494 1284825137 98526 77310 64973 71839 74169 55811
G.300130 4171915686 7496849915 8499044760 13019
G.274106990852727553430
G.154533003679402272502
ĐB742011856788988650757837

Loto TPHCM Thứ 7, 04/05/2024

ĐầuLoto
006,00,07,06
119,19,11
2-
332,30,30,33
449,44
554
660,62
7-
8-
996,97

Loto Long An Thứ 7, 04/05/2024

ĐầuLoto
008,03,05
1-
2-
338,39
449
5-
666,65,68,67
777
884,86,85,88
990,95,96

Loto Bình Phước Thứ 7, 04/05/2024

ĐầuLoto
009,06
114,14,15
222
334
443,48
555,50
664,61
779,74,75
8-
994,90

Loto Hậu Giang Thứ 7, 04/05/2024

ĐầuLoto
002
110,11,19
224,26
334,37,39,30,37
4-
5-
661,69,60
773,73
8-
999,95
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.880032069
G.7925350367993
G.67867 9520 27307124 9169 10567235 5072 39727339 7987 1499
G.58722640613289151
G.446731 28295 55330 49083 84028 94037 9338225675 71544 42093 90584 88005 68857 4085571500 66577 02917 44104 93168 80429 5154247952 32248 43941 02885 99864 70263 64589
G.329448 3595376399 4950413482 6754853000 72959
G.228423515466071732650
G.118456378796380704301
ĐB598621984354881827751084

Loto TPHCM Thứ 7, 27/04/2024

ĐầuLoto
0-
1-
225,20,22,28,23,21
330,31,30,37
448
553,56
667
7-
880,83,82
995

Loto Long An Thứ 7, 27/04/2024

ĐầuLoto
003,06,05,04
1-
224
3-
444,46
550,56,57,55,54
669
775,79
884
993,99

Loto Bình Phước Thứ 7, 27/04/2024

ĐầuLoto
000,04,07
117,17
220,28,29,27
335
442,48
5-
667,68
772,72,77
882
9-

Loto Hậu Giang Thứ 7, 27/04/2024

ĐầuLoto
000,01
1-
2-
339
448,41
551,52,59,50
669,64,63
7-
887,85,89,84
993,99
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.840567974
G.7718224816120
G.61846 7012 56365749 5484 96076687 7490 84135138 8801 1977
G.57251347855599248
G.446650 96101 52950 59499 72666 74982 3837783153 36057 05245 71222 56942 96851 3223348868 72776 31013 84062 65838 83704 4719787608 22870 94632 63082 31680 54883 59307
G.365794 2043797977 5443134337 1907048928 39716
G.255121115926117336843
G.188161367343905289532
ĐB597474765578911899271154

Loto TPHCM Thứ 7, 20/04/2024

ĐầuLoto
001
118,12
221
336,37
440,46
551,50,50
666,61
777,74
882
999,94

Loto Long An Thứ 7, 20/04/2024

ĐầuLoto
007
1-
224,22
333,31,34
449,45,42
556,53,57,51
6-
778,77,78
884
992

Loto Bình Phước Thứ 7, 20/04/2024

ĐầuLoto
004
116,13,13
2-
338,37
4-
559,52
668,62
779,76,70,73
887
990,97,99

Loto Hậu Giang Thứ 7, 20/04/2024

ĐầuLoto
001,08,07
116
220,28
338,32,32
448,43
554
6-
774,77,70
882,80,83
9-
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.870407209
G.7974800368340
G.68198 4977 83021392 0560 57781051 8499 04625973 6277 3360
G.55714410976366713
G.461116 29576 42413 37115 29242 96636 3880666023 00455 27663 11808 51920 09742 2341954963 10019 05527 62704 40164 98768 9510078008 77319 22015 91623 53666 18511 31915
G.351613 8640989808 6523582871 8871629616 97767
G.244565108543570559938
G.165226657532136066351
ĐB309125569704338795282175

Loto TPHCM Thứ 7, 13/04/2024

ĐầuLoto
002,06,09
114,16,13,15,13
226,25
336
442
5-
665
770,74,77,76
8-
998

Loto Long An Thứ 7, 13/04/2024

ĐầuLoto
000,09,08,08,04
119
223,20
335
440,42
555,54,53
660,63
778
8-
992

Loto Bình Phước Thứ 7, 13/04/2024

ĐầuLoto
004,00,05
119,16
227
336
4-
551
668,62,63,64,68,60
772,71
8-
999,95

Loto Hậu Giang Thứ 7, 13/04/2024

ĐầuLoto
009,08
113,19,15,11,15,16
223
338
440
551
660,66,67
773,77,75
8-
9-

KQXS hôm nay miền Nam thứ bảy hàng tuần (XSMN Thu 7, KQXSMN Thu 7, Ket qua xo so kien thiet mien nam thu bay, xs mn t7, xsmnt7, sxmn thu 7) là gì?

- KQXS hôm nay miền Nam thứ bảy hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc chiều 16 giờ 10 phút thứ bảy mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 7 mở thưởng bởi đài Xổ số Long An ký hiệu XSLA, đài Xổ số Hồ Chí Minh mã XSHCM và đài Xổ số Bình Phước ký hiệu XSBP, đài Xổ số Hậu Giang ký hiệu XSHG

- KQXS hôm nay miền Nam Thứ 7 chính xác 100% tại trang kết quả kqxs.

- Xem KQXS hôm nay miền Nam thứ 7 qua các từ khóa: xsmn thu 7 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 7, kqxsmn thu 7, xsmnthu7, xsmn t7, kqxs thu 7, xsthu7 ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại ket qua xo so mien Nam tường mình nhất, ngày tiếp theo quý zị theo dõi ở KQXS hôm nay miền Nam chủ nhật.

Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. kqxs.today khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "XỔ SỐ KIẾN THIẾT - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".

Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website kqxs.today được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty Xổ Số Kiến Thiết.

Copyright © 2023 KQXS.TODAY - Kết Quả Xổ Số Hôm Nay, All Rights Reserved

Kết quả Xổ Số 3 miền tham khảo ở đây chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào trang công ty tham khảo các tỉnh.